Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Przygotowywanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Załącznik nr 5
  7. Załącznik nr 6 
  8. Załącznik nr 7
  9. Załącznik nr 8

Numer ogłoszenia: 188934 - 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Więcej…

Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów biurowych

 

W związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług dotyczących dostawy materiałów biurowych w ramach projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”.

1). Zapytanie ofertowe str. 1

2). Zapytanie ofertowe str. 2

3). Zapytanie ofertowe str. 3

4). Oferta

5). Kosztorys ofertowy

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

 

Więcej…

Rozstrzygnięcie ofert: Trening kompetencji i umiejętności społecznych 2014 r.

Dot. zapytania ofertowego o cenę usług dotyczących: przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu systemowego ,,Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”.

Na podstawie oceny ofert określonych w zapytaniu jako najkorzystniejszą została oceniona i wybrana oferta firmy:

Firma szkoleniowa ,,CONSTANS MKL”

mgr Magdalena Konstantynowicz Lewandowska

77-300 Człuchów , ul. Sobieskiego 10/7

Zapytanie ofertowe - Trening kompetencji i umiejętności społecznych

W związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług dotyczących przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”.

 

1). Zapytanie ofertowe str. 1

2). Zapytanie ofertowe str. 2

3). Zapytanie ofertowe str. 3

4). Oferta

5). Preliminarz

6. Wykaz wykonanych usług

Rozstrzygnięcie ofert: Materiały promocyjne 2014r.

Dot. zapytania ofertowego o cenę usług dotyczących: wykonanie  i dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”:

·                        -Notatnik – szt. 40

·                        -Długopis – szt. 40

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu jako najkorzystniejszą została oceniona i wybrana oferta firmy:

 

Agencja Reklamy i Handlu

25-702 Kielce, ul. Stokowa 7

Zapytanie ofertowe - materiały promocyjne

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu "Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin":

1. Zapytanie ofertowe - str.1

2. Zapytanie ofertowe - str.2

2. Oferta

Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Bogusław Umiński zamieszkały w Strzelinie.

Uzasadnienie:

Komisja Rekrutacyjna na w/w stanowisko po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatami podjęła decyzję o zatrudnieniu Pana Bogusława Umiński. Kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wykazał się znajomością zagadnień dotyczących zakresu zadań przewidzianych dla w/w stanowiska.

Lista kandydatów na stanowisko: "Specjalista ds. zamówień publicznych"

Informujemy, że na w/w stanowisko pracy złożyli następujący kandydaci:

1. Jolanta Kowalczyk, zam. Strzelin

2. Bogusław Umiński, zam. Strzelin

3. Witold Woźny, zam. Strzelin

Termin rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów zostanie ustalony telefonicznie.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL