Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Rozstrzygnięcie ofert: Konferencja

Dot. zapytania ofertowego o cenę usług dotyczących zorganizowania konferencji w ramach projektu systemowego „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”:

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu jako najkorzystniejsza została oceniona i wybrana oferta firmy:

Income – Malwina Nykaza, Doradztwo Biznesowe i Rozwój

Ul. Spokojna 8, 33-330 Grybów

 

Zapytanie ofertowe - konferencja

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług dotyczących przeprowadzenia konferencji podsumowującej w ramach projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”.

 1) Zapytanie ofertowe

2) Zał. 1 Oferta

3) Zał. 2 Wykaz wykonanych usług

Rozstrzygnięcie ofert: Warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne 2014r.

Dot. zapytania ofertowego o cenę usług dotyczących: warsztatów aktywizacyjno-motywacyjnych w ramach projektu systemowego „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”:

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu jako najkorzystniejsza została oceniona i wybrana oferta firmy:

 

Firma szkoleniowa „Constans MKL”

Ul. Sobieskiego 10/7, 77-300 Człuczów

 

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 Ministerstwo Sprawiedliwości

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości      www.ms.gov.pl 

w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

Rozstrzygnięcie ofert: Dostawa oprogramowania antywirusowego dla 28 stacji roboczych

Dot. dostawa oprogramowania antywirusowego dla 28 stacji roboczych

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu jako najkorzystniejszą została oceniona i wybrana oferta firmy:


Supersystem.pl

ul. Plac Solidarności 1-3-5,

53-661 Wrocław

,,Równi na rynku Pracy"

PLAKAT_Rowni_na_Rynku_Pracy.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strzelin: Przeprowadzenie szkoleń w zakresie:WÓZKI WIDŁOWE, BRUKARZ, OBSŁUGA KASY FISKALNEJ I TECHNIKI SPRZEDAŻY
Numer ogłoszenia: 261356 - 2014; data zamieszczenia: 05.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Więcej…

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Treść ogłoszenia o wyniku postępowania - str1, str2.
 

Informacja dot. warsztatów z doradcą zawodowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie informuje, że firma Usługi Szkoleniowe ul. Modrakowa 50/3, 85-864 Bydgoszcz zrezygnowała ze świadczenia usługi przeprowadzenia warsztatów z doradztwa zawodowego w ramach projektu "Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin". W związku z powyższym wybrano kolejną firmę, która uzyskała największą liczbę punktów tj. Illustro Szkolenia Doradztwo ul. Cygana 4, 45-131 Opole.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL