Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Przygotowywanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, w okresie od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r.

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5
 7. Załącznik nr 6
 8. Załącznik nr 7
 9. Załącznik nr 8

 

Ocena zasobów pomocy społecznej

Dokument w formacie PDF

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie za rok 2014

Sprawozdanie w formacie DOC

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Oświadczenie w formacie PDF

Wyniki naboru na stanowisko ,,Psycholog”

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Marcin Jasiński.

Uzasadnienie:

Komisja na w/w stanowisko po rozpatrzeniu ofert podjęła decyzję
o zatrudnieniu Pana Marcina Jasińskiego.
Kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje oraz podał najniższą cenę usługi.

Lista kandydatów na stanowisko ,,Psycholog”

Informujemy, ze na w/w stanowisko pracy oferty złożyli następujący kandydaci:

 1. Katarzyna Czepirska zam. Bielawa
 2. Maciej Mackiewicz zam. Nowa Ruda
 3. Marcin Jasiński zam. Wałbrzych

Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej
w terminie do 18.12.2014r.

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt systemowy realizowany w latach 2008 - 2014

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w Strzelinie, Borowie  Przewornie zapraszają na konferencję podsumowującą projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn: „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelinie”, która odbędzie się w dniu 4 listopada o godz. 11.00 w Gimnazjum nr 2 w Strzelinie.

 

Rozstrzygnięcie ofert: Konferencja

Dot. zapytania ofertowego o cenę usług dotyczących zorganizowania konferencji w ramach projektu systemowego „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”:

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu jako najkorzystniejsza została oceniona i wybrana oferta firmy:

Income – Malwina Nykaza, Doradztwo Biznesowe i Rozwój

Ul. Spokojna 8, 33-330 Grybów

 

Zapytanie ofertowe - konferencja

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług dotyczących przeprowadzenia konferencji podsumowującej w ramach projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”.

 1) Zapytanie ofertowe

2) Zał. 1 Oferta

3) Zał. 2 Wykaz wykonanych usług

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL