Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Realizacja Programu Rodzina 500+ za okres 01.04.2016r. do 01.07.2016r.

Realizacja Programu Rodzina 500+ przebiegała prawidłowo.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego były składane w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie.

  • Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wynosi ogółem - 1329
  • złożonych w formie papierowej - 1068
  • złożonych droga elektroniczną - 271
  • liczba oczekujących na rozpatrzenie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wynosi - 37
  • liczba wydanych decyzji w sprawie dotyczących świadczenia wychowawczego wynosi - 1290
    w tym liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego - 1271

Ogółem liczba świadczeń wychowawczych wynosi - 7276 w tym na pierwsze dziecko - 2841
Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenia wychowawcze wynoszą 2 721 769,00 zł.

Uwaga - Żywność z Banku Żywności

W dniu 20 maja 2016r. otrzymaliśmy dostawę żywności taką jak jabłka, herbatę, torrtille po którą należy zgłaszać się do GOPS w Strzelinie ul. Kamienna 1, w godzinach od 9:00 do 14:00

Zapraszamy

Realizacja programu „500+”

W związku z realizacją programu 500 plus zostało złożonych na dzień 19 maja 2016r. – 1188 wniosków w tym drogą elektroniczną 242 wnioski, a w wersji papierowej 946.
Zostało wydanych 992 decyzji przyznających świadczenia wychowawcze a pomocą objęto 1506 dzieci.
Na dzień 19 maja 2016r. wypłacono kwotę 1135604,60 zł
Najwyższe wypłacone swiadczenie wynosi 3 500 zł i dotyczy rodziny z siedmiorgiem dzieci. Pomocą objęto 5 rodzin z szeciorgiem dzieci, 4 rodziny z pieciorgiem dzieci, 11 rodzin z czworgiem dzieci. Pozostałe rodziny to rodziny z trojgiem, dwojgiem lub jednym dzieckiem.
Informuje również, iż wnioski składane drogą elektroniczną zawierały błędy, które dotyczyły składu rodziny, stanu cywilnego. Błędy te zostały sprostowane.
Należy podkreślić, że realizacja programu 500+ przebiega spokojnie, zasiłki wypłacane są niezwłocznie po otrzymaniu środków. Termin wypłaty obejmuje okres od 5-go do 25-go każdego miesiaca.

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Dokument w formacie PDF do pobrania.

Z OSTATNIEJ CHWILI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie informuje, że na dzień 11-04-2016r. Wpłynęło 798 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Drogą elektroniczną wpłynęło 171 wniosków, a w formie papierowej 627. Wydano 135 decyzji i przelano na konta wnioskodawców 111 000 zł. Ogółem przyznano 222 świadczenia.

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

Treść ogłoszenia - PDF

GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM PRZEMOCY W RODZINIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie ogłasza rozpoczęcie realizacji działań:

GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM PRZEMOCY W RODZINIE

Jeśli twoja relacja z bliską ci osobą nie opiera się na partnerstwie i współpracy, jeśli w kontakcie z nią doświadczasz napięcia, bólu, niepokoju, smutku, strachu lub przygnębienia, jeśli pod wpływem tej relacji zaczynasz myśleć o sobie i swoim życiu w sposób negatywny.
Istnieje prawdopodobieństwo, iż w swoim życiu doświadczasz zachowań przemocowych. Jeśli chcesz coś z tym zrobić, się temu przeciwstawić lub nauczyć bronić przed takimi doświadczeniami.

Zajęcia wstępne odbędą się w dniu 14.04.2016 r. o godzinie 16:00 w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Strzelin ul. Pocztowa 3.

Nowa informacja „Rodzina 500+"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie informuje, że o d dnia 01.04.2016 roku będzie wioski o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie można składać:

  1. W Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57 – 100 Strzelin w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu;
  2. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie, ul. Kamienna 1, 57 – 100 Strzelin w godzinach pracy Ośrodka oraz niżej wymienionych dniach (soboty) 02.04.2016, 09.04.2016, 16.04.2016, 23.04.2016, 30.04.2016 w godzinach od 9:00 do 13:00;

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL