Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Nowy okres zasiłkowy 2016/2017

Informujemy, że od 1 września 2016 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 trwający od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017r.

Więcej…

Nabór na stanowisko koordynatora projektu pn. "Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin"

Treść ogłoszenia w formacie PDF

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie informuje, że od września 2016r przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2016).
Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program 2016 realizowany będzie od września 2016r. do końca maja 2017 r.
Pomoc żywnościowa kierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryterium dochodowe określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej , które wynosi w przypadku osób samotnie gospodarujących 951 zł. a osób w rodzinie 771 zł.
Pomocą zostaną objęte osoby bezdomne, niepełnosprawne, bezrobotne, rodziny z dziećmi i inne.
Tegoroczna edycja obejmuje 14 produktów żywnościowych np. makaron, ryż, mleko, groszek z marchewką, fasola, cukier, olej. Przewidziana całoroczna paczka na jednego podopiecznego wynosi 46,19 kg z serem żółtym 48,59 kg. Aktualnie jesteśmy w trakcie przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy, kompletowaniu niezbędnych dokumentów. Żywność będzie wydawana w magazynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie ul. Kamienna 1.

Realizacja Programu Rodzina 500+ za okres 01.04.2016r. do 01.07.2016r.

Realizacja Programu Rodzina 500+ przebiegała prawidłowo.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego były składane w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie.

  • Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wynosi ogółem - 1329
  • złożonych w formie papierowej - 1068
  • złożonych droga elektroniczną - 271
  • liczba oczekujących na rozpatrzenie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wynosi - 37
  • liczba wydanych decyzji w sprawie dotyczących świadczenia wychowawczego wynosi - 1290
    w tym liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego - 1271

Ogółem liczba świadczeń wychowawczych wynosi - 7276 w tym na pierwsze dziecko - 2841
Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenia wychowawcze wynoszą 2 721 769,00 zł.

Uwaga - Żywność z Banku Żywności

W dniu 20 maja 2016r. otrzymaliśmy dostawę żywności taką jak jabłka, herbatę, torrtille po którą należy zgłaszać się do GOPS w Strzelinie ul. Kamienna 1, w godzinach od 9:00 do 14:00

Zapraszamy

Realizacja programu „500+”

W związku z realizacją programu 500 plus zostało złożonych na dzień 19 maja 2016r. – 1188 wniosków w tym drogą elektroniczną 242 wnioski, a w wersji papierowej 946.
Zostało wydanych 992 decyzji przyznających świadczenia wychowawcze a pomocą objęto 1506 dzieci.
Na dzień 19 maja 2016r. wypłacono kwotę 1135604,60 zł
Najwyższe wypłacone swiadczenie wynosi 3 500 zł i dotyczy rodziny z siedmiorgiem dzieci. Pomocą objęto 5 rodzin z szeciorgiem dzieci, 4 rodziny z pieciorgiem dzieci, 11 rodzin z czworgiem dzieci. Pozostałe rodziny to rodziny z trojgiem, dwojgiem lub jednym dzieckiem.
Informuje również, iż wnioski składane drogą elektroniczną zawierały błędy, które dotyczyły składu rodziny, stanu cywilnego. Błędy te zostały sprostowane.
Należy podkreślić, że realizacja programu 500+ przebiega spokojnie, zasiłki wypłacane są niezwłocznie po otrzymaniu środków. Termin wypłaty obejmuje okres od 5-go do 25-go każdego miesiaca.

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Dokument w formacie PDF do pobrania.

Z OSTATNIEJ CHWILI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie informuje, że na dzień 11-04-2016r. Wpłynęło 798 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Drogą elektroniczną wpłynęło 171 wniosków, a w formie papierowej 627. Wydano 135 decyzji i przelano na konta wnioskodawców 111 000 zł. Ogółem przyznano 222 świadczenia.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL