Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Film dostępny jest do pobrania pod tym adresem: FILM

Informator „Za życiem”

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Informator

 

Centralizacja VAT - zmiana danych na fakturach

W związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. I FPS 1/13, wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 oraz uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. sygn. I FPS 4/15, z uwagi na fakt, iż jednostki organizacyjne nie powinny być traktowane jako odrębni od Gminy podatnicy VAT, niniejszym zwracam się z prośbą o zmianę następujących danych na otrzymywanych od Państwa fakturach VAT:

nabywca:
Gmina Strzelin / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie
NIP Gminy: 914-000-64-67
ul. Ząbkowicka 11
57-100 Strzelin

adres do korespondencji:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie
ul. Kamienna 1
57-100 Strzelin

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na: "Przygotowywanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r."

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Przygotowywanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

 

Zapytanie - przeprowadzenie zajęć „Poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy

 

 

Uwaga rodziny wielodzietne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie informuje, że zgodnie z § 1 ust. 1 oraz § 1 ust.2 podjętej Uchwały Nr XXIII/300/16 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28.06.2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne istnieje możliwość zwolnienia z opłat dla rodzin wielodzietnych poprzez skorygowanie danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyjaśniamy, że rodzina wielodzietna to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i gminy Strzelin ul. Ząbkowicka 11 w Wydziale Gospodarki Komunalnej Infrastruktury i Środowiska, tel. (71) 39-21-971 w. 156.

 

Pomoc Żywnościowa

Dnia 29 września 2016r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie została dostarczona pierwsza partia żywności w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.

Bank Żywności we Wrocławiu własnym transportem dostarczył 4.849 kg żywności tj. mleko, makaron, ryż, puszki fasoli, szynki, groszku z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, herbatniki, cukier, olej, puszki fileta z makreli. Wartość przywiezionej żywności wynosi 18.276,06 zł.

Przy rozładunku pomagali podopieczni tut. Ośrodka oraz osoby skierowane przez Urząd Miasta i Gminy Strzelin i Centrum Usług Komunalnych w Strzelinie.
Do pomocy żywnościowej zostało zakwalifikowanych 650 osób. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie pomocą żywnościową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie wystąpił do Banku Żywności we Wrocławiu o zwiększenie liczby osób uprawnionych do pomocy o 50 osób. W związku z tym pomocą w okresie od 01.09.2016r. do 31.05.2017r. zostanie objętych 700 osób.
Następnego transportu żywności spodziewamy się po 13 października 2016r.

 

 

Rozstrzygnięcie ofert zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza w złotych polskich równowartości kwoty 30000 euro, dotyczacego naboru na stanowisko koordynatora projektu pn: "Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin"

 

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejsza została oceniona i wybrana oferta: Pani Ilona Król, zamieszkała: Wrocław.

Więcej artykułów…

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL