Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na: "Przygotowywanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r."

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Przygotowywanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

 

Zapytanie - przeprowadzenie zajęć „Poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy

 

 

Uwaga rodziny wielodzietne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie informuje, że zgodnie z § 1 ust. 1 oraz § 1 ust.2 podjętej Uchwały Nr XXIII/300/16 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28.06.2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne istnieje możliwość zwolnienia z opłat dla rodzin wielodzietnych poprzez skorygowanie danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyjaśniamy, że rodzina wielodzietna to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i gminy Strzelin ul. Ząbkowicka 11 w Wydziale Gospodarki Komunalnej Infrastruktury i Środowiska, tel. (71) 39-21-971 w. 156.

 

Pomoc Żywnościowa

Dnia 29 września 2016r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie została dostarczona pierwsza partia żywności w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.

Bank Żywności we Wrocławiu własnym transportem dostarczył 4.849 kg żywności tj. mleko, makaron, ryż, puszki fasoli, szynki, groszku z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, herbatniki, cukier, olej, puszki fileta z makreli. Wartość przywiezionej żywności wynosi 18.276,06 zł.

Przy rozładunku pomagali podopieczni tut. Ośrodka oraz osoby skierowane przez Urząd Miasta i Gminy Strzelin i Centrum Usług Komunalnych w Strzelinie.
Do pomocy żywnościowej zostało zakwalifikowanych 650 osób. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie pomocą żywnościową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie wystąpił do Banku Żywności we Wrocławiu o zwiększenie liczby osób uprawnionych do pomocy o 50 osób. W związku z tym pomocą w okresie od 01.09.2016r. do 31.05.2017r. zostanie objętych 700 osób.
Następnego transportu żywności spodziewamy się po 13 października 2016r.

 

 

Rozstrzygnięcie ofert zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza w złotych polskich równowartości kwoty 30000 euro, dotyczacego naboru na stanowisko koordynatora projektu pn: "Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin"

 

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejsza została oceniona i wybrana oferta: Pani Ilona Król, zamieszkała: Wrocław.

Nowy okres zasiłkowy 2016/2017

Informujemy, że od 1 września 2016 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 trwający od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017r.

Więcej…

Nabór na stanowisko koordynatora projektu pn. "Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin"

Treść ogłoszenia w formacie PDF

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie informuje, że od września 2016r przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2016).
Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program 2016 realizowany będzie od września 2016r. do końca maja 2017 r.
Pomoc żywnościowa kierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryterium dochodowe określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej , które wynosi w przypadku osób samotnie gospodarujących 951 zł. a osób w rodzinie 771 zł.
Pomocą zostaną objęte osoby bezdomne, niepełnosprawne, bezrobotne, rodziny z dziećmi i inne.
Tegoroczna edycja obejmuje 14 produktów żywnościowych np. makaron, ryż, mleko, groszek z marchewką, fasola, cukier, olej. Przewidziana całoroczna paczka na jednego podopiecznego wynosi 46,19 kg z serem żółtym 48,59 kg. Aktualnie jesteśmy w trakcie przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy, kompletowaniu niezbędnych dokumentów. Żywność będzie wydawana w magazynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie ul. Kamienna 1.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL