Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

„OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO”

Email Drukuj PDF

projekt-rpo

termin szkolenia 05.12.2016 – 20.12.2016

miejsce szkolenie: Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. 1 Maja 44, 55-200 Oława
zbiórka do wyjazdu 8:30 plac przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie ul. Kamienna 1

Lp

Data

Godziny

Tematyka

1.

05.12.2016

09:00-15:00

Podział stosowanych wózków jezdniowych
Budowa wózka

2.

06.12.2016

09:00-15:00

Budowa wózka

3.

07.12.2016

09:00-15:00

Czynności operatora przed rozpoczęciem pracy
Czynności operatora w trakcie pracy

4.

08.12.2016

09:00-15:00

Czynności operatora w trakcie pracy
Czynności operatora po zakończeniu pracy

5.

09.12.2016

09:00-15:00

Czynności operatora po zakończeniu pracy
Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

6.

12.12.2016

09:00-15:00

Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
Wiadomości z zakresu BHP

7.

13.12.2016

09:00-15:00

Wiadomości z zakresu BHP
Wiadomości o dozorze technicznym

8.

14.12.2016

09:00-15:00

Wiadomości o dozorze technicznym
Bezpieczna wymiana butli

9.

15.12.2016

09:00-15:00

Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózka

10.

16.12.2016

09:00-15:00

Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózka

11.

19.12.2016

09:00-15:00

Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózka

12.

20.12.2016

09:00-15:00

Egzamin kwalifikacyjny przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego