Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Fundusze

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt systemowy realizowany w latach 2008 - 2014

Email Drukuj PDF

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w Strzelinie, Borowie  Przewornie zapraszają na konferencję podsumowującą projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn: „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelinie”, która odbędzie się w dniu 4 listopada o godz. 11.00 w Gimnazjum nr 2 w Strzelinie.

 

Zapytanie ofertowe - usługi wspierające aktywizację zawodową

Email Drukuj PDF

W związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług wspierających aktywizację zawodową, organizowanie i sfinansowanie usług doradcy zawodowego w ramach projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”.

1) Zapytanie ofertowe str.1, 2,3

2) Oferta

3) Preliminarz finansowy

4) Wykaz wykonanych usług

 

 

Rozstrzygnięcie ofert: Materiały biurowe 2014r.

Email Drukuj PDF

 Dot. zapytania ofertowego o cenę usług dotyczących: dostawa materiałów biurowych w ramach projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”. 

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu jako najkorzystniejszą została oceniona i wybrana oferta firmy:

 

Euro-Biuro

Rafał  Paszek

57-100 Strzelin, ul. Okrzei 1A

 

Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów biurowych

Email Drukuj PDF

 

W związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług dotyczących dostawy materiałów biurowych w ramach projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”.

1). Zapytanie ofertowe str. 1

2). Zapytanie ofertowe str. 2

3). Zapytanie ofertowe str. 3

4). Oferta

5). Kosztorys ofertowy

 

Zapytanie ofertowe - materiały promocyjne

Email Drukuj PDF

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu "Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin":

1. Zapytanie ofertowe - str.1

2. Zapytanie ofertowe - str.2

2. Oferta

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL