Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Projekt „Pracownik 50+. Przełamywanie barier na rynku pracy”

Email Drukuj PDF

Projekt „Pracownik 50+. Przełamywanie barier na rynku pracy” jest programem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym celem jest wsparcie i aktywizacja osób powyżej 50 roku życia na rynku pracy. By stało się to możliwe, potrzebne są wspólne działania pracodawców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli lokalnych władz, Powiatowych Urzędów Pracy, mediów i nieaktywnych zawodowo osób po 50-tce.

Polskie społeczeństwo starzeje się i Dolny Śląsk nie jest tu wyjątkiem. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2009 r. 36 procent Dolnoślązaków miało 50 i więcej lat. Jednocześnie zwiększa się przewidywana długość życia – średnio do 70,4 lat dla mężczyzn i 79 lat dla kobiet. W rządowym projekcie pomocy dla 50+ z 2008 r. przedstawiono dość alarmujące dane, z których wynika, że w Polsce pracuje 28 % ludzi powyżej 50. roku życia. To najgorszy wynik w Unii Europejskiej. Rząd liczy, że wprowadzone zmiany sprawią, że w 2020 r. pracować będzie co drugi pięćdziesięciolatek. Wymaga to zmiany myślenia obu stron - 50-latek musi uwierzyć w swoje możliwości, a jego potencjalny pracodawca dostrzec jego fachowość i kompetencje.

Podstawowe założenia projektu „Pracownik 50+. Przełamywanie barier na rynku pracy” to pokazanie – czy też przypomnienie – że nie można dyskryminować zawodowo ze względu na wiek, a 50 lat to nie koniec zawodowej drogi. Sprawnie działająca gospodarka musi stawiać na potencjał młodych ludzi, ale nie może sobie pozwolić na to, by umiejętności dojrzałego – ale przede wszystkim - doświadczonego pracownika stawały się bezużyteczne za sprawą stereotypowego przekonania, że nie warto inwestować w rozwój starszych ludzi. Istotną sprawą jest też brak wspólnej polityki lokalnych władz, urzędów pracy, organizacji pracodawców czy instytucji pozarządowych, które powinny działać na rzecz wzmocnienia pozycji osób po 50-tce. Opracowanie wspólnych działań władz lokalnych, organizacji i pracodawców to jeden z celów projektu „Pracownik 50+. Przełamywanie barier na rynku pracy”.

W ramach programu został wypracowany „Model współpracy grup docelowych na rzecz aktywizacji osób po 50 roku życia na rynku pracy”, który zawiera narzędzia służące podnoszeniu aktywności zawodowej osób 50+. Zostały one opracowane na podstawie analizy wyników badań przeprowadzonych na odbiorcach – pracownikach i przedsiębiorcach – oraz na użytkownikach, którymi są przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, powiatowych urzędów pracy, centrów informacji i planowania kariery zawodowej, organizacje pozarządowe, lokalne media, partnerzy społeczni , związki zawodowe, miejskie i  organizacji pozarządowe, lokalne media, partnerzy społeczni , związki zawodowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne. „Model współpracy grup docelowych na rzecz aktywizacji osób po 50 roku życia na rynku pracy” składa się z następujących elementów:

 

              Projekt kampanii PR

Model tworzenia partnerstwa

Scenariusz konkursu „Gmina Przyjazna 50+”

Projekt i opis funkcjonowania strony internetowej partnerstwa i projekt bazy CV

Scenariusz wydarzenia „Dzień Aktywizacji 50+”

Scenariusz panelu dyskusyjnego przedstawicieli grup docelowych

Scenariusz szkoleń dla pracodawców

Scenariusz szkoleń i doradztwa zawodowego dla pracowników 50+

Katalog Dobrych Praktyk przedsiębiorców lokalnych i krajowych

Spot dotyczący zatrudniania osób 50+

 

30 marca „Model współpracy grup docelowych na rzecz aktywizacji osób po 50 roku życia na rynku pracy” będzie testowany wśród grupy odbiorców i użytkowników w powiecie strzelińskim podczas działań w ramach Dnia Aktywizacji 50+ w Gimnazjum nr 2 w Strzelinie.

Dzień Aktywizacji 50+ jest organizowany jest we współpracy ze Starostwem Powiatowym Strzelińskim, Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelinie i będzie częścią Targów Pracy. Wydarzeniom towarzyszyć będą stoiska wystawiennicze z lokalnymi produktami, będą też porady dotyczące kreowania wizerunku i profilaktyki zdrowotnej.

Projekt „Pracownik 50+. Przełamywanie barier na rynku pracy” realizują Stowarzyszenie Pro Silesia et Europa, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Akademia Wizerunku oraz włoska Euroforms EFS i austriackie Amadeus Association. Powstał w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, poddziałania 6.4 „Projekt innowacyjny”, współfinansowanego ze źródeł Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest realizowany na terenie Dolnego Śląska od marca 2010 do maja 2011 roku, a jego wartość to 799 100 zł.