Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Podsumowanie projektu 2009

Email Drukuj PDF

W grudniu 2009 r. 68 osób zakończyło udział w projekcie systemowym „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”.

 

Osoby uczestniczące w projekcie skorzystały z następujących form wsparcia:

- trening umiejętności psychospołecznych;

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;

- szkolenia zawodowe (w następujących tematach: Operator wózków widłowych, Obsługa kasy fiskalnej, Palacz kotłów c.o, Mała gastronomia);

- badania lekarskie;

 

Wszyscy podpisali kontrakt socjalny i przez 6 miesięcy otrzymywali zasiłek celowy.

 

Osiągnięte rezultaty:

73 osoby z terenów Gmin Borów, Przeworno i Strzelin podpisało kontrakt socjalny,

68 osób zakończyło udział w projekcie,

65 osób, dzięki uczestnictwu w szkoleniach zdobyło nowe kwalifikacje zawodowe,

 

Ponadto uczestnicy projektu:

♦dzięki zajęciom z psychologiem i doradcą zawodowym zwiększyli swoja samoocenę,

♦zostali zmotywowani do poszukiwania pracy i podjęcia zatrudnienia,

♦zwiększyli swoje umiejętności psychospołeczne,

♦zdobyli praktyczne umiejętności związane z poszukiwaniem pracy (m.in. sporządzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, analiza ofert pracy).