Podprogram 2018 - efekty

Drukuj

logo-pomoc-zywnosciowa2014-2020

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie z terenu dolnośląskiego przy współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018- czerwiec 2019.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatne artykuły spożywcze:

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 814 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa dolnośląskiego, gminy Strzelin.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

5. W ramach Podprogramu 2018 dla 129 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 6 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących: