Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Pomoc żywnościowa

Email Drukuj PDF

Rusza Podprogram 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Program służy wsparciu osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Polega na udostępnianiu pomocy żywnościowej w formie paczek.

W okresie od sierpnia 2016r. do czerwca 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie realizował Podprogram 2016. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 808 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wydaliśmy 6020 paczek.

Planujemy, że w ramach Podprogramu 2017 pomocą obejmiemy również około 800 osób. Informujemy, że pomoc mogą otrzymać osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujący dochód nieprzekraczający:

  • 1.268,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1.028,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

czyli dochód nie przekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

O pomoc należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie ul. Kamienna 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.