Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Podprogram 2016

Email Drukuj PDF
po-pz-logo-jpg logo-z-flaga-jpg

INFORMACJE OGÓLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Z programu mogą korzystać:
Osoby, których dochód nie przekracza określonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryterium (951 zł dla osoby samotnej, 771 zł na osobę w rodzinie) na podstawie skierowania uzyskanego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie ul. Kamienna 1 .
Czas trwania: sierpień 2016 – czerwiec 2017
Dostawy z Banku Żywności we Wrocławiu rozpoczęły się 29.09.2016 i potrwają do końca kwietnia 2017 (maja 2017 – w przypadku sera). Dystrybucja z magazynu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie przy ul. Kamiennej 1 odbywa się w godzinach od 9,00 do 14,30 od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem.

PACZKI
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie ul. Kamienna 1 nie pobiera od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydaną żywność ani nie uzależnia wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie ul. Kamienna 1.

Dostępne w Podprogramie artykuły spożywcze:
14 produktów – artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki), artykuły mleczne (mleko UHT), artykuły owocowe i warzywne (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, fasola biała, powidła śliwkowe), artykuły mięsne (gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, filet z makreli w oleju), cukier, olej rzepakowy.
Na ser podpuszczkowy dojrzewający będzie ogłoszony nowy przetarg – w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia planowane dostawy dopiero od stycznia 2017.
Łączna waga zestawu – 48,59 kg (bez sera – 46,19 kg)

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie będzie realizował działania towarzyszące takie jak:
pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):
wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Bank Żywności we Wrocławiu na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie ul. Kamienna 1 przy współpracy z OPL i OPS) będzie realizował działania, takie jak:

  • warsztaty kulinarne (wspólne przygotowywanie posiłków prostych, pożywnych i zdrowych, z wykorzystaniem żywności z POPŻ oraz produktów sezonowych i lokalnych)
  • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)
  • warsztaty żywieniowe (zasady zdrowego odżywiania, potrzeby żywieniowe, żywienie w różnych chorobach).