Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Opis i harmonogram Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Email Drukuj PDF
po-pz-logo-jpg logo-z-flaga-jpg

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Do końca kwietnia 2016 roku w Organizacji -Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie ul. Kamienna 1, osoby, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca kwietnia 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, kawę zbożową, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, sok jabłkowy, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały i olej rzepakowy.  

Prócz wsparcia żywnościowego,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Organizacja), realizować będzie cykliczne działania:

  • spotkanie z trenerem
  • spotkanie z kucharzem
  • spotkanie z dietetykiem

O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu. 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Organizacja-Gminny Ośdrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie, objęła wsparciem żywnościowym 660 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania w ramach Organizacji GOPS oraz spotkania integracyjne.​

PO PŻ 2015 - Harmonogram Działań Towarzyszących

HARMONOGRAM WARSZTATÓW W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNIOŚCIOWA 2014-20120
PODPROGRAM POPŻ 2015

 

L.P.

DATA

TYTUŁ WARSZTATU

GODZINA

NAZWA
ORGANIZACJI

MIEJSCE
WARSZTATÓW

OSOBA
PROWADZĄCA

1

 25.01.2016

Prawidłowe 
żywienie

 9:30

GOPS 

Jadłodajnia
ul. Pocztowa 3
Strzelin 

 trener

2

 26.01.2016

Prawidłowe żywienie 

 9:30

GOPS 

Jadłodajnia
ul. Pocztowa 3
Strzelin  

 trener

3

 27.01.2016

Prawidłowe żywienie 

 9:30

GOPS 

Jadłodajnia
ul. Pocztowa 3
Strzelin  

 trener

4

 28.01.2016

Prawidłowe żywienie 

 9:30

GOPS 

Jadłodajnia
ul. Pocztowa 3
Strzelin  

 trener

5

 17.02.2016

Prawidłowe żywienie 

10:15

GOPS 

Jadłodajnia
ul. Pocztowa 3
Strzelin  

dietetyk 

6

18.02.2016

Sporządzanie posiłków

  9:30

GOPS

Jadłodajnia
ul. Pocztowa 3
Strzelin  

kucharz