Realizacja Programu Rodzina 500+ za okres 01.04.2016r. do 01.07.2016r.

Drukuj

Realizacja Programu Rodzina 500+ przebiegała prawidłowo.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego były składane w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie.

Ogółem liczba świadczeń wychowawczych wynosi - 7276 w tym na pierwsze dziecko - 2841
Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenia wychowawcze wynoszą 2 721 769,00 zł.