Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Ogłoszenie o naborze uczestników projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin"

logotypy-rpo-wd

OGŁOSZENIE
O NABORZE UCZESTNIKÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie
ogłasza nabór uczestników Projektu
„Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin"

Więcej…

Rozstrzygnięcie ofert zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza w złotych polskich równowartości kwoty 30000 euro, dotyczacego naboru na stanowisko koordynatora projektu pn: "Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin"

 

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejsza została oceniona i wybrana oferta: Pani Ilona Król, zamieszkała: Wrocław.

Nowy okres zasiłkowy 2016/2017

Informujemy, że od 1 września 2016 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 trwający od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017r.

Więcej…

Nabór na stanowisko koordynatora projektu pn. "Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin"

Treść ogłoszenia w formacie PDF

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie informuje, że od września 2016r przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2016).
Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program 2016 realizowany będzie od września 2016r. do końca maja 2017 r.
Pomoc żywnościowa kierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryterium dochodowe określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej , które wynosi w przypadku osób samotnie gospodarujących 951 zł. a osób w rodzinie 771 zł.
Pomocą zostaną objęte osoby bezdomne, niepełnosprawne, bezrobotne, rodziny z dziećmi i inne.
Tegoroczna edycja obejmuje 14 produktów żywnościowych np. makaron, ryż, mleko, groszek z marchewką, fasola, cukier, olej. Przewidziana całoroczna paczka na jednego podopiecznego wynosi 46,19 kg z serem żółtym 48,59 kg. Aktualnie jesteśmy w trakcie przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy, kompletowaniu niezbędnych dokumentów. Żywność będzie wydawana w magazynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie ul. Kamienna 1.

Przedsiębiorstwa udzielające zniżek w ramach Programu „Strzelińska Rodzina Trzy Plus”

Aktualna lista przedsiębiorstw - stan na 06.09.2016r.

Więcej…

Realizacja Programu Rodzina 500+ za okres 01.04.2016r. do 01.07.2016r.

Realizacja Programu Rodzina 500+ przebiegała prawidłowo.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego były składane w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie.

  • Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wynosi ogółem - 1329
  • złożonych w formie papierowej - 1068
  • złożonych droga elektroniczną - 271
  • liczba oczekujących na rozpatrzenie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wynosi - 37
  • liczba wydanych decyzji w sprawie dotyczących świadczenia wychowawczego wynosi - 1290
    w tym liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego - 1271

Ogółem liczba świadczeń wychowawczych wynosi - 7276 w tym na pierwsze dziecko - 2841
Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenia wychowawcze wynoszą 2 721 769,00 zł.

Uwaga - Żywność z Banku Żywności

W dniu 20 maja 2016r. otrzymaliśmy dostawę żywności taką jak jabłka, herbatę, torrtille po którą należy zgłaszać się do GOPS w Strzelinie ul. Kamienna 1, w godzinach od 9:00 do 14:00

Zapraszamy

Więcej artykułów…

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL